Cabela's Outdoor Adventure 2010

15.000₫

Phát hành: Activision
Thể loại: Hunting
Ngày phát hành:  Aug 25, 2009 »
Number of Players: 1,
ESRB: T (Teen)
Hệ máy: PS2.
Xem video clip: Tại đây