Dynasty Tactics 2

0₫

  • Phát hành/ Koei
  • Thể loại: Historic Turn-Based...
  • Ngày phát hành:  Sep 23, 2003
  • Number of Players: 1
  • ESRB: Teen 
  • Hệ máy: PS2.
  • Xem video clip: Tại đây