Dynasty Warriors: Gundam 2

0₫

  • Phát hành/ Namco Bandai Games America
  • Thể loại: Beat-'Em-Up
  • Ngày phát hành:  Apr 21, 2009 »
  • Number of Players: 1
  • ESRB: Teen
  • Hệ máy: PS2, PS3, Xbox360.
  • Xem video clip: Tại đây