Lord of the Rings: Aragorn's Quest

15.000₫

  • Phát hành:  WB Games
  • Thể loại: Action Adventure
  • Ngày phát hành: 14/9/2010 », 
  • Number of Players: 2
  • ESRB: TEEN
  • Hệ máy: PSP, PS2, PS3, Wii, DS.
  • Xem video clip: Tại đây