Multi Tap PS2 (cắm nối nhiều tay PS2)

150.000₫

- Dùng để cắm được hơn 2 tay trên máy Playstation 2

- Có thể chơi nhiều người cùng lúc, cùng chia sẻ kinh nghiệm

- Kết nối thông qua cổng cắm tay cầm của máy PS2

- Cắm được 4 tay cùng lúc, muốn cắm từ 5-8 tay bạn cần thêm 1 bộ Multi nữa