NBA 2K10

15.000₫

  • Phát hành:  2K Sports      
  • Thể loại: Sports, Basketball 
  • Ngày phát hành:  Nov 10, 2009 » 
  • ESRB: Everyone  
  • Hệ máy:  PS2 PS3 PSP X360.
  • Xem video clip: Tại đây