NBA 2K11

15.000₫

  • Phát hành: Take Two
  • Thể loại: Sports
  • Ngày phát hành:  4/10/2010 », 
  • Number of Players: 2
  • Online Players: 10
  • Online Enabled: Yes
  • ESRB: EveryOne
  • Hệ máy: PC, Wii, Xbox360, PS3, PSP.
  • Xem video clip: Tại đây