Scooby-Doo! First Frights

15.000₫

  • Phát hành:  Warner Bros. Interactive Entertainment     
  • Thể loại: Adventure 
  • Ngày phát hành:  Sep 22, 2009»   
  • ESRB: Everyone 10+
  • Hệ máy:  Wii , PS2, DS
  • Xem video clip: Tại đây