Smash Court Tennis

15.000₫

  • Phát hành: Namco
  • Thể loại: Action Adventure
  • Ngày phát hành: 10/6/2004»
  • Number of Players: 2
  • ESRB: EveryOne
  • Hệ máy: PS2.
  • Xem video clip: Tại đây