Soul Calibur 3

0₫

  • Phát hành/ Bandai
  • Thể loại: Mech Sim
  • Ngày phát hành:  Dec 5, 2003 »
  • Number of Players: 1
  • ESRB: Teen
  • Hệ máy: PS2.
  • Xem video clip: Tại đây