Star Wars The Clone Wars: Republic Heroes

15.000₫

  • Phát hành:  LucasArts     
  • Thể loại: Sports, Fitness   
  • Ngày phát hành:  10/5/2009 »
  • ESRB: E (Everyone), Number of Players: 2 
  • Hệ máy: Wii PS3 PSP Games X360 Wii DS.
  • Xem video clip: Tại đây