Way of the Samurai 2

0₫

  • Phát hành/ Capcom
  • Thể loại: Historic Action Adventure
  • Ngày phát hành:  Jul 7, 2004 »
  • Number of Players: 1
  • ESRB: Mature
  • Hệ máy: PS2.
  • Xem video clip: Tại đây