WWE Smackdown vs. Raw 2010

15.000₫

  • Phát hành:  THQ   
  • Thể loại: Fighting
  • Ngày phát hành:  10/19/2009»
  • ESRB: TEEN, Number of Players: 6
  • Hệ máy: Wii, PS2, PSP, PS3, Xbox360, DS. 
  • Xem video clip: Tại đây