dia-game-ps3-xin-cu-chi-199k-cho-ban-choi-may-khong-hack-dot-giam-gia-lon-nhat-t

Đĩa game ps3 xịn cũ chỉ 199k cho bạn chơi máy không hack, đợt giảm giá lớn nhất trong năm

Orion Data Convert 06/05/2016

HTCGame áp dụng chương trình từ 10/3/2015 , Đĩa Game xịn PS3 giảm giá đồng loạt còn 199k cho đến khi hết sản phẩm, Lại về thêm nhiều đĩa game199k:
[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


Những game sau vẫn áp dụng giá niêm yết trên sản phẩm, các bạn qua trực tiếp shop hoặc Call để có giá cụ thể cho từng đĩa ạ:
[​IMG]550k

[​IMG][​IMG]
[​IMG]450k [​IMG]450k [​IMG]450k [​IMG]450k
[​IMG]650k[​IMG]400k [​IMG]450k[​IMG]450k[​IMG]450k 
[​IMG]450k[​IMG]400k[​IMG]50k [​IMG]450k [​IMG]450k[​IMG]350k [​IMG]400k [​IMG]nguyenseal750k [​IMG]450k [​IMG]650k9nguyenseal)[​IMG]450k [​IMG]450k[​IMG]450k[​IMG]850k nguyenseal [​IMG]550k[​IMG]400k [​IMG]450k [​IMG]350k [​IMG]350k [​IMG]550k[​IMG]550k [​IMG]450k [​IMG]450k [​IMG]450k [​IMG]850k [​IMG]450k [​IMG]750k [​IMG]750k(nguyenseal) [​IMG]450k[​IMG]450k  [​IMG]550k

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN